Tuesday, January 27, 2009

ಐಡ್ಯಾ ಮಾಡ್ಯಾರ


ಐಡ್ಯಾ ಮಾಡ್ಯಾರ ಯಶವಂತ ಸರದೇಶಪಾಂಡೆಯವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ. ಶುದ್ಧ ಹಾಸ್ಯದ, ನವಿರು ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ...http://idyamadyar.blogspot.com